Home

Kop haci bench ats yaham erstangi yiskuc qixa gizio yi gaxsi chemoa shidan gezaa yiham ucni yiskue.kopi yiqan yisti qayxsuci kugini ap uxi bana iqu geshin zolqi bana kolu geshin xsoxsin sitam mahi nam kutsn qodi soy masti yi gobi qocki uc geshin gaxs utsi yiskue.dumarsi kugina yars api yars kop atan kogina ez api kopa ez atni hakinsue.

 

 

 

qoqkol kolkol masti yiskuci atsi kas ba kasinsueshin yahm gaxs yiskue

qolqoli yiqan yisti qayxsuci inchkan yisti yi petan yi gadn inchi dosti soy masti myasasnsue uc geshin gol gyadam shidan shan gyadam soy masti xsyatsasini bash gobqan haqn masti tusti uc geshin busti bam kaski yiskue.

This website was created through funding provided by the European Union. The contents of this website can in no way be taken to reflect the views of the European Union. https://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia_en | https://ec.europa.eu/europeaid/index_en