Dadam Bes

Sample Picture

Cong

Cong

Sakan wortni yisku sov

Sakan wortni yisku sov

Dub dugi yisku ats

Dub dugi yisku ats

Kamm kuts shidan budinn kuts

Kamm kuts shidan budinn kuts

Sova ba koca

Sova ba koca

Manti citin toqan tustinsi

Manti citin toqan tustinsi

Shapa sas

Shapa sas

Keta ba kaca

Keta ba kaca

Toria toqan tustaguc

Toria toqan tustaguc

Boda, keta,kocha

Boda, keta,kocha

Gyava,muza kamm yiskend

Gyava,muza kamm yiskend

Bot shidan qil

Bot shidan qil

bench ats goz gozqi

bench ats goz gozqi

Shapa gub

Shapa gub

Gez pel

Gez pel

Dink

Dink

Sondar

Sondar

Gyas

Gyas

Tori

Tori

Cop

Cop

Toh

Toh

Get

Get

Dub peergn

Dub peergn

Goz tyarb

Goz tyarb

Muz kant

Muz kant

Gez pel

Gez pel

Kas qolqol

Kas qolqol

Deb sar

Deb sar

Benc atsi dadn erstandi yiskend qixsind

Benc atsi dadn erstandi yiskend qixsind