Dadam Bes

Cong

Sakan wortni yisku sov

Dub dugi yisku ats

Kamm kuts shidan budinn kuts

Sova ba koca

Manti citin toqan tustinsi

Shapa sas

Keta ba kaca

Toria toqan tustaguc

Boda, keta,kocha

Gyava,muza kamm yiskend

Bot shidan qil

bench ats goz gozqi

Shapa gub

Gez pel

Dink

Sondar

Gyas

Tori

Cop

Toh

Get

Dub peergn

Goz tyarb

Muz kant

Gez pel

Kas qolqol

Deb sar

Benc atsi dadn erstandi yiskend qixsind